Майбутнє людства залежить від  того, чи  зможуть  діти  досягти  свого оптимального фізичного  росту та психологічного  розвитку.

Протягом останніх  десятиріч  більш   зрозумілим  став  взаємозв’язок  між  станом  здоров`я , фізичним  ростом,  психічним  розвитком  та  батьківським  доглядом. Існує  значна  наукова   база з  ефективності втручань, направлених  на забезпечення росту  та  психологічного  розвитку  дитини навіть  в  умовах  низького   соціально-економічного  розвитку  та поганого стану  навколишнього  середовища.
Виживання, ріст  та  розвиток  в  ранні  роки  життя  є  основними  засадами  як  для будь-якої людини, так і для суспільства, в якому  людина народилась.
Фізичний  розвиток  є  особливо  чутливим  показником  стану  харчування  та здоров’я немовлят  та  малюків. Недоїдання  асоціюють з надмірним  ризиком настання  смерті, важких інфекцій, а також  затримкою  пізнавальної  діяльності  та   психомоторного  розвитку  дитини. Найбільш  уразливими є два  періоди: період  внутрішньоутробного  розвитку   від 6 місяців  до  двох  років  життя, коли  дитина  перестає  бути  залежною  тільки  від  грудного  молока  та  переходить  на  режим  харчування  сім’ї.
Затримка  фізичного  розвитку   в  ранньому  дитинстві  також негативно  впливає  на  розвиток  людських  ресурсів  за  рахунок  дії  на рівень захворюваності, успішність  у  школі  та працездатність  у  дорослому  періоді.
Ріст  та  розвиток  дитини  залежать  не  тільки  від  догляду, їжі  та  ресурсів,  що  надаються   особами, які  здійснюють догляд, а також  від  характеристик  та  поведінки  як  дитини,  так  і  людей, що  опікуються  нею.
Значна  частина  дитячої  захворюваності  та  смертності  пов’язана  з  5  причинами: гострими респіраторними  інфекціями (в основному  пневмоніями), діареєю, порушенням  харчування, дитячими інфекціями, травмами тощо. Стратегія інтегрованого  ведення хвороб  дитячого  віку передбачає ряд  заходів  з  про-філактики  та  лікування  цих  основних  захворювань  як  у медичному  закладі,   так і  вдома. Заснована  в  1983 році  Всесвітньою  організацією  охорони   здоров’я   стратегія  ІВХДВ  впроваджена  більш  як  у  100  країнах  світу.
Впровадження  стратегії  ІВХДВ в Україні  включає в  себе три  основні  складові:
- Покращення  у  медичних  працівників  навичок  ведення  хворих дітей  за  допомогою адаптованих  до  місцевих  умов засад інтегрованого  ведення  хвороб  дитячого  віку  та  заходів  щодо пропаганди їх  використання;
- удосконалення  системи охорони  здоров’я, направленої  на  ефективне  ведення  хвороб  дитячого  віку;
- удосконалення  практики догляду за  дітьми раннього  віку в  сім’ях  та  громадах.
Запровадження  стратегії  ІВХДВ сприяє  встановленню  співробітництва між програмами з  охорони  здоров’я  в  державі (в  області) на  всіх  рівнях системи  ОЗ.
Шляхом  удосконалення  координації  та   якості  існуючих  служб, стратегія ІВХДВ  дозволить збільшити ефективність допомоги,що  надається та знизити  витрати  на  її  застосування.
Основними цілями стратегії ІВХДВ є: зниження  захворюваності  та   смертності, пов’язаних  з  основними  причинами  захворювань  у  дітей;  пропаганда  здорового  росту  та  розвитку дітей.
Стратегія передбачає забезпечення  медикаментами батьків  хворих  дітей  для надання  невідкладної  допомоги та  лікування  на  амбулаторному етапі.
Стратегія  залучає  родину  до  догляду  за  дитиною  з  метою  її розвитку  та росту.
Згідно  з наказом  МОЗ  від 20.07.2010 року №581 « Про впровадження  стратегії  інтегрованого  ведення  хвороб  дитячого  віку  в Україні» впровадження  проекту  заплановано в  пілотних  регіонах трьох  областей  України, зокрема в Ємільчинському районі  Житомирської  області. Термін  впровадження  -  четвертий  квартал  2010 року - 2011 рік. З  2 по  17  жовтня  поточного  року  проведено  цикл  тренінгів  для  медичних  працівників  Ємільчинського  району,  обласної дитячої   лікарні, викладачів  навчальних   медичних  закладів.
Наприкінці листопада відбувся   навчальний  семінар-тренінг  для  медичних  працівників  ЛПЗ, які  будуть  задіяні  при  проведенні  подальших  моніторингових  візитів  у  лікарські  амбулаторії, ФАП,ФП  з  метою  оцінки  якості  та  повноти  виконання  вимог  стратегії  інтегрованого  ведення  хвороб  дитячого  віку.  В  семінарі  також  взяли участь  медичні  працівники  Івано-Франківської  області. Тренінг  був  проведений  національним  експертом  з питань  інтегрованого  ведення  хвороб  дитячого  віку, д.м.н.,  проф. Л.В. Квашніною, старшим науковим співробітником  інституту педіатрії,  акушерства  та  гінекології  АМН  України, к.м.н., національним  тренером  з  питань ІВХДВ  Ю.А.Маковкіною, керівником  програм  здоров’я  та  розвитку  дітей  раннього  віку  представництва  дитячого  фонду ООН/ЮНІСЕФ в  Україні  О.М. Шерстюк  та  директором  курсу  тренінгів  з  питань ІВХДВ, к.м.н  І.М.Матвієнко.

Т.В.Шевченко, головний педіатр УОЗ.